Om

Viken Arbeiderparti

Pressehenvendelser

Maria D. Imrik, politisk rådgiver for fylkesrådsleder Siv Henriette Jakobsen
Telefon: 986 87 871
Epost: [email protected]

Partiorganisasjonen

Arbeiderpartiet har tre fylkeslag i Viken. Akershus Arbeiderparti, Buskerud Arbeiderparti og Østfold Arbeiderparti. De tre fylkene samarbeider og representantskapet i Viken Arbeiderparti er det øverste organet. Mellom møtene i representantskapet behandler samarbeidsutvalget løpende politiske og organisatoriske saker i Viken. Samarbeidsutvalget er satt sammen av representanter fra alle de tre fylkespartiene. Ledelsen av samarbeidsutvalget går på rundgang mellom lederne av de tre fylkespartiene.

Arbeiderpartiet i Viken fylkeskommune

1. januar 2020 ble fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, samt Svelvik, Jevnaker og Lunner kommuner, slått sammen til Viken. Viken fylkeskommune styres etter parlamentarisk modell.

Fylkesrådet

Fylkesrådet i Viken er det utøvende politiske organet i Viken og springer ut av fylkestinget. Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen har dannet fylkesråd bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Arbeiderpartiet har fire av syv fylkesråder. Edvin Søvik er fylkesråd for finans, Heidi Westbye Nyhus er fylkesråd for utdanning og Tonje Kristensen er fylkesråd for kultur. Elin L'Estrange er stabsjef for fylkesrådet.

Pressehenvendelser rettes til Maria D. Imrik, politisk rådgiver for fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen
Telefon: 986 87 871
Epost: [email protected]

Fylkestinget og fylkestingsgruppa

Fylkestinget er det folkevalgte organet og 22 av de 87 representantene i fylkestinget kommer fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets arbeid på fylkestinget koordineres i fylkestingsgruppa. Alle representantene sitter i hver sin fagkomité. Her kan du se oversikten over alle fylkestingsrepresentanter og varaer fra Arbeiderpartiet i Viken.

Kontaktinformasjon til fylkestingsgruppa