Om

Viken Arbeiderparti

Pressehenvendelser

Ingrid Endrerud, politisk rådgiver for fylkesrådsleder Tonje Brenna
Telefon: 951 52 966
Epost Ap: ingrid.endrerud@arbeiderpartiet.no 
Epost Viken: ingriden@viken.no

Partiorganisasjonen

Arbeiderpartiet har tre fylkeslag i Viken. Akershus Arbeiderparti, Buskerud Arbeiderparti og Østfold Arbeiderparti. De tre fylkene samarbeider og representantskapet i Viken Arbeiderparti er det øverste organet. Mellom møtene i representantskapet behandler samarbeidsutvalget løpende politiske og organisatoriske saker i Viken. Samarbeidsutvalget er satt sammen av representanter fra alle de tre fylkespartiene. Ledelsen av samarbeidsutvalget går på rundgang mellom lederne av de tre fylkespartiene.

Arbeiderpartiet i Viken fylkeskommune

1. januar 2020 ble fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, samt Svelvik, Jevnaker og Lunner kommuner, slått sammen til Viken. Viken fylkeskommune styres etter parlamentarisk modell.

Fylkesrådet

Fylkesrådet i Viken er det utøvende politiske organet i Viken og springer ut av fylkestinget. Fylkesrådsleder Tonje Brenna har dannet fylkesråd bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Arbeiderpartiet har fire av syv fylkesråder. Halvard Ingebrigtsen er fylkesråd for finans, Siv Henriette Jakobsen er fylkesråd for utdanning og Tonje Kristensen er fylkesråd for kultur. Edvin Søvik er stabsjef for fylkesrådet.

Pressehenvendelser rettes til Ingrid Endrerud, politisk rådgiver for fylkesrådsleder Tonje Brenna.
Telefon: 951 52 966
Epost Ap: ingrid.endrerud@arbeiderpartiet.no 
Epost Viken: ingriden@viken.no

Fylkestinget og fylkestingsgruppa

Fylkestinget er det folkevalgte organet og 22 av de 87 representantene i fylkestinget kommer fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets arbeid på fylkestinget koordineres i fylkestingsgruppa. Alle representantene sitter i hver sin fagkomité. Her kan du se oversikten over alle fylkestingsrepresentanter og varaer fra Arbeiderpartiet i Viken.

Kontaktinformasjon til fylkestingsgruppa