Om

Viken Arbeiderparti

1. januar 2020 slås fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, samt Svelvik, Jevnaker og Lunner kommuner, sammen til Viken.

Arbeiderpartiet har tre fylkeslag i Viken. Akershus Arbeiderparti, Buskerud Arbeiderparti og Østfold Arbeiderparti. Arbeiderpartilagene i de tre fylkene samarbeider i Viken Arbeiderparti. Representantskapet i Viken Arbeiderparti, med representanter fra alle de tre fylkene, er det øverste organet.

Stortingsvalget 2021 skal gjøres i de gamle stortingskretsene. Det vil altså ikke bli en felles stortingsliste i Viken. Hvordan stortingskretsene skal være etter valget i 2021 er ikke ennå vedtatt.

  • Pressehenvendelser rettes til Ingrid Endrerud, politisk rådgiver for førstekandidat Tonje Brenna.
  • Telefon: 951 52 966
  • Epost: ingrid.endrerud@arbeiderpartiet.no
Todelt bilde, venstre side kart over Viken med kommunegrenser og høyre side illustrasjon av stemmesedler og urne.

Det skjer mye bra i Viken. Fra Tall Ships Races i Fredrikstad, til Eidsvollsbygningen, til skiflygning i Vikersund. Fra innovasjons og industrimiljøene i Kongsberg, til kultur- og turismenæringen i Halden, til jordbruket på Romerike. Over hele Viken er det ressurser som må tas vare på og videreutvikles.

Arbeiderpartiet vil videreføre og styrke det som fungerer godt i Buskerud, Østfold, og Akershus. Gjennom trygg politisk styring vil vi sikre en balansert utvikling. Mellom bygd og by. Mellom vekst og vern. Mellom natur og utbygging.

Vi vil at Viken skal være et godt sted å leve. Det nye fylket skal vi bygge sammen. Med sterkere felleskap, med gode velferdstilbud og med trygge lokalsamfunn.