Stabsjef

Edvin Søvik

Ta kontakt på edvinso@viken.no eller 909 17 957.

Edvin Søvik

Om Edvin

  • Født 1985
  • Bor på Ås

Som stabssjef er min oppgave er å koordinere arbeid internt i fylkesrådet og mellom fylkesrådet og fylkestinget. Det gir meg mulighet å bidra til å gjennomføre politikk jeg brenner for som trygge jobber, sterke fellesskapsløsninger og rettferdig fordeling.

Jeg er også gruppeleder for Ås Arbeiderpartis kommunestyregruppe og styremedlem i Ås Arbeiderparti.

Tidligere politisk erfaring

  • Vikariert som fylkesråd for finans og administrasjon i Viken
  • Politisk rådgiver for Arbeiderpartis partisekretær
  • Rådgiver i Akershus Arbeiderparti
  • Politisk rådgiver i AUF og fylkessekretær AUF i Akershus
  • Fylkestingsrepresentant i Akershus fylkeskommune
  • Kommunestyrerepresentant i Ski kommune