Fylkesråd for finans og administrasjon

Edvin Søvik

Ta kontakt på [email protected]

Edvin Søvik

Om Edvin

  • Født 1985
  • Bor på Ås

Tidligere politisk erfaring

  • Stabssjef for fylkesrådet i Viken
  • Politisk rådgiver for Arbeiderpartis partisekretær
  • Rådgiver i Akershus Arbeiderparti
  • Politisk rådgiver i AUF og fylkessekretær AUF i Akershus
  • Fylkestingsrepresentant i Akershus fylkeskommune
  • Kommunestyrerepresentant i Ski kommune