4. representant

Andreas Lervik

49 år, fra Sarpsborg

Andreas Lervik

Bli bedre kjent med Andreas Lervik:

Andreas ble ansatt som rådmann i Aremark kommune rett før valgdagen i 2019.

Andreas er særlig engasjert i frivillighet. "Uten frivilligheten stopper Viken, da stopper Norge." Speiderbevegelsen, turistforeningen, det frivillige kulturlivet og idrettsbevegelsen er eksempler Andreas trekker frem på aktører han mener bidrar til at vi skal kunne ha gode liv i Viken. Andreas ivrer for at disse skal få flere og bedre idrettsanlegg, scener og tilrettelagte arenaer enn de har i dag.

Andreas Lervik portrett