11. representant

Cecilie Agnalt

40 år, fra Skiptvet

Cecilie Agnalt

Bli bedre kjent med Cecilie Agnalt:

  • 40 år
  • Bor i Skiptvet
  • Spesialsykepleier og adjunkt
  • 11.plass på lista til Arbeiderpartiet i Viken

Cecilie mener at det er så mange politiske saker som venter på å bli løst, og en av grunnen til at hun står til valg ved årets fylkestingsvalg er at hun ønsker å være med å sikre gode levekår i hele Viken.

Cecilie sin aller viktigste sak handler om prinsippet; sentraliser det du må - desentraliser det du kan. Hun mener at hvis vi følger dette kan vi være med å tilrettelegge for gode liv i hele det nye fylket Viken.

"Østfold er summen av alle folka og vår historie. Gode Østfold-minner er når vi trekker sammen til det beste for Østfoldsamfunnet og kjenner vår historie. Et godt Østfold-minne er å oppleve en fullsatt Tøihusplass i Gamlebyen i Fredrikstad og forestillingen om Hans Nielsen Hauge som griper publikum. Østfold er havet, vassdragene og ikke minst Glomma. Samtidig er det viktig å huske på; det er alltid folka som teller!"