11. representant - Komitéleder kultur

Cecilie Agnalt

Ta kontakt på [email protected] eller 917 15 646

Cecilie Agnalt

Bli bedre kjent med Cecilie Agnalt:

Om Cecilie

  • Født 1978
  • Bor i Skiptvet

Cecilie Agnalt, har bakgrunn som spesialsykepleier og lærer.
Det politiske engasjementet starta tidlig. Cecilie er glad i mennesker, og har stor tro på felleskapet i samfunnet vårt.

Er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, og at samfunnet tilrettelegger for kunst, kultur og friluftsliv i ulike former.
Det er sentralt i Arbeiderpartiet sin politikk at vi skaper felleskap og gode arenaer for folk, så vi kan leve gode liv.

Cecilie Agnalt ledet Distriktsutvalget til Arbeiderpartiet som fikk enstemmig tilslutning på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2019.