14. representant - Samferdselskomiteen

Erik Kaupang

Ta kontakt på [email protected] eller 917 75 523

Erik Kaupang

Bli bedre kjent med Erik Kaupang:

Om Erik

  • Født 1966
  • Bor i Hol kommune

Bor i Hovet, øverst i Hallingdal, lengst nordvest i Viken. Jeg er utdannet innen bygg og anlegg, og arbeider som eiendomssjef i Hol kommune. Politisk er jeg opptatt av samferdsel, utdanning, energi og distriktspolitikk.

Jeg er gift og har to voksne barn. Jeg er glad i å gå på ski og padle kajakk.

  • Medlem av Viken fylkesting
  • Medlem i samferdselskomiteen i Viken
  • Styremedlem i Buskerud Arbeiderparti
  • Kommunestyrerepresentant i Hol kommune