13. representant

Gunvor Eldegard

56 år, fra Nordre Follo

Gunvor Eldegard

Bli bedre kjent med Gunvor Eldegard:

Tidlegare ordfører i Ski og tidlegare stortingsrepresentant for Akershus Ap. Eg vil bruka erfaringa mi til å bygge Viken - det store flotte fylket som me blir ein del av. For meg er det viktig at fylket gir det beste vidaregåande utdanningstilbodet til alle elevar i fylket, læreplass for alle og betre kjønnsbalanse i yrkesfaga.

Næringspolitikk blir viktig Viken. Eg vil stå på for alle dei spanande næringsklyngene våre.Også er eg opptatt av tog og veg! Transport gjennom og på tvers av fylket må bli effektivt og klimavenleg.

Jobbar i dag som prosjektleiar for yrkesfagløftet i Akershus fylkeskommune og hjartet mitt bankar for yrkesfag. Eg er utdanna automasjonsingeniør.

Glad i folk, og vil stå på for Vikens innbyggjarar!