13. representant - Fraksjonsleder plankomiteen

Gunvor Eldegard

Ta kontakt på [email protected] eller 918 76 278

Gunvor Eldegard

Bli bedre kjent med Gunvor Eldegard:

Om Gunvor

  • Født 1963
  • Bor i Nordre Follo

Tidlegare ordførar i Ski kommune og tidlegare stortingsrepresentant for Akershus AP.  Eg brukar erfaringa mi til å bygge Viken, det store flotte fylket vårt.

For meg er det viktig at fylket gir den beste vidaregåande opplæringa til alle elevar, læreplass for alle og betre kjønnsbalanse i yrkesfaga. Hjartet mitt bankar for yrkesfag,

Næringspolitkk er viktig i Viken. Eg står på for alle dei spanande næringane våre. Tog og veg er viktige saker, klimavenleg transport er eit mål.

Med desse politikkområde er det fint å vera fraksjonsleiar for Ap i komite for plan. Planstrategi og regionale planar inneheld alle politikkområder, noko som gjer komitearbeidet ekstra kjekt.

Eg arbeider i dag i KS som seniorrådgjevar på næringspolitikk, distriktspolitikk og eigarskap. Eg er utdanna automasjonsingeniør.

Glad i folk, og tykkjer det er ei ære å jobba for Vikens innbyggarar.