19. representant

Jenny Evjen

35 år, fra Nes i Akershus

Jenny Evjen

Bli bedre kjent med Jenny Evjen:

Jenny er opprinnelig fra Kampen i Oslo, men flyttet til Nes i Akershus i 2011. Jenny har to barn, og jobber med miljøtilsyn innen vannkraft i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun er tidligere realfagslærer ungdomsskolenivå.

Jenny Evjen med sine to sønner på 17. mai

17. mai på Auli i Nes med barna

Som representant i fylkestinget, ønsker Jenny å jobber for bedre vilkår for reisende innen kollektivtransport. Dette innebærer blant annet opparbeidelse av tilstrekkelig innfartsparkeringer og konkurransedyktige billettpriser. Det må samtidig etableres et nytt, velfungerende og sømløst billettsystem i hele Viken. Hun mener fokus på gode løsninger innen samferdsel er et viktig skritt for å nå fylkeskommunens mål om å redusere klimautslipp.

Jenny og to partikamerater deler ut roser og smiler

Valgkamp på Årnes 2019

Jenny vil samtidig ha fokus på etablering av tilstrekkelig lærlingplasser av god kvalitet i samarbeid med kommune og det private næringsliv.

Hun ønsker også å jobbe for et anstendig arbeidsliv, hele og faste stillinger, og påse at fylkeskommunen kjøper tjenester kun av seriøse aktører med ordnede arbeidsforhold.

Jenny og Anniken Huitfeldt smiler

Jenny og Anniken Huitfeldt

  • Kommunestyrerepresentant i Nes kommune 2015-2019
  • Utvalgsmedlem i utvalg for teknikk, næring og kultur
  • Styremedlem i Esval Miljøpark KF - politisk oppnevnt
  • Nestleder i Nes Arbeiderparti
  • Kvinnekontakt i Nes Arbeiderparti
Oppslag om at det er viktig for Nes kommune at Jenny kommer inn på fylkestinget i nye Viken fylke.

Oppslag i lokalavisa om fylkestingsvalget 2019.