19. representant - Samferdselskomiteen

Jenny Evjen

Ta kontakt på [email protected] 

Jenny Evjen

Bli bedre kjent med Jenny Evjen:

Om Jenny

  • Født 1984
  • Bor på Auli i Nes kommune

I det daglige jobber jeg i Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) med vannkraft og tilsyn. Jeg har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer i Oslo. Politisk er jeg spesielt opptatt av å få på plass gode samferdselsløsninger for alle innbyggerne i Viken, og er engasjert i internasjonalt samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Jeg ble først politisk aktiv i 2015 da jeg ble valgt inn i kommunestyret i Nes.

Jenny og Anniken Huitfeldt smiler

Jenny og Anniken Huitfeldt

  • Fylkestingsrepresentant i Viken
  • Medlem av komité for samferdsel i Viken
  • Styremedlem i Biogass Oslofjord
  • Nettverksmedlem i EMA - European Metropolian Authorities
  • Kommunestyrerepresentant i Nes kommune 2015-2019
Jenny driver valgkamp sammen med partikollega og holder en plakat der det står Alle skal med

Alle skal med.