18. representant - Kulturkomiteen

Martin Ludvigsen

Ta kontakt på [email protected] eller 926 00 368

Martin Ludvigsen

Bli bedre kjent med Martin Ludvigsen:

Om Martin

  • Født 1986
  • Fra Vestby

Bor i Son. Gift og har to barn. Jobber som fagleder for virksomhetsstyring, eierskap og analyse i Indre Østfold kommune. Har også flere verv i lokale lag og foreninger.

Opptatt av å øke tilgjengeligheten til rekreasjonsområder, sikre muligheten til å delta på fritidsaktiviteter og jobber for at fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner med kommunene.

  • Medlem av Viken fylkesting
  • Medlem av komite for kultur i Viken
  • Medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Leder av Vestby Ap