20. representant - Utdanningskomiteen

Mons Ivar Mjelde

Ta kontakt på [email protected]

Mons Ivar Mjelde

Bli bedre kjent med Mons Ivar Mjelde:

Om Mons Ivar

  • Født 1979
  • Bor i Ringerike kommune

Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg er opptatt av at ulike mennesker skal få like muligheter. Da trenger vi gode fellesskapsløsninger. Det får man med Arbeiderpartiet. 

Mine politiske interesser er barn og unges oppvekstvilkår, rettferdighet, like muligheter for ulike mennesker og har troen på sosialdemokratiet.

Litt om meg
Aktiv mann med samboer, to barn og to bonusbarn bosatt i Hønefoss. Jeg jobber som rådgiver digital forretningsutvikling i Bane NOR SF. Utdannet offshore-sveiser og togleder. Bruker fritiden i fjellet med sekk og sovepose sammen med familien .

  • Fylkestingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen i Viken fylkeskommune 2019-d.d.
  • Medlemsansvarlig i Buskerud Arbeiderparti og medlem av arbeidsutvalget
  • Medlem av samarbeidsutvalget i Viken Arbeiderparti
  • Kommunestyrerepresentant, Ringerike kommune 2011-2019
  • Leder av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, Ringerike kommune 2015-2019