2. representant

Roger Ryberg

67 år, fra Asker

Roger Ryberg

Bli bedre kjent med Roger Ryberg:

Roger har vært fylkesordfører for Arbeiderpartiet i Buskerud fylkesting i perioden 2007-11 og 2015-19. Fra 2003-2007 var han ordfører i Hurum kommune. 

Ryberg er opprinnelig fra Kirkenes i Finnmark, men kom til Vatne på Sunnmøre som liten. Han tok artium ved Molde gymnas. Han studerte deretter i Lillehammer, Trondheim og ved Elverum lærerhøgskole hvor han ble utdannet pedagog.

I 1981 flyttet han til Hurum for å arbeide som vikar ved Hurum ungdomsskole, først som lærer siden som rådgiver.