52. kandidat

Amund Kjernli

62 år, fra Lillestrøm. Jeg er spesielt opptatt av at frivilligheten skal få gode vilkår og at Viken fylkeskommune skal være med å legge forholdene best mulig til rette for alle som deltar i frivillig arbeid. Sett et kryss ved kandidat nr 52 ved fylkestingsvalget 9. september.

Amund Kjernli

Bli bedre kjent med Amund Kjernli: