39. kandidat

Inger Lønseth

74 år, fra Drammen

Inger Lønseth

Bli bedre kjent med Inger Lønseth:

Jeg er 74 år og pensjonist. Bortsett fra en periode som ordfører i Svelvik kommune, har jeg i 39 år jobbet som lærer, inspektør og tilslutt rektor ved Svelvik Ungdomsskole. Jeg har deltatt i seks perioder som kommune- og formannskapsrepresentant i Svelvik. En periode som 1. vara til Stortinget. Etter jeg ble pensjonist har jeg sittet en periode i Vestfold fylkeskommune. I denne perioden satt jeg både i fylkesutvalg og hovedutvalg for utdanning. Jeg har nå sittet 12 år i Vestfolds fagskolestyre. 

Utviklingen og interessen for de praktiske fagene i videregående skole anser jeg som sentralt for framtidas næringsliv. Det må være en tidlig tett dialog med framtidig lærling og arbeidssted. Spesielt viktig at ungdommene får et tilbud som ikke ligger langt fra nærmiljøet. Det bør være et godt samarbeid mellom ungdomsskole og videregående ved skoleovergang. Viktig at elevene kan søke støtte hos ulikt fagpersonell. Med mange års erfaring som lærer i mat og helse, er jeg ikke et øyeblikk i tvil om den store betydning et måltid har for elevene både sosialt og fysisk. Fellesskapsløsninger styrker læringsmiljø, reduserer mobbing og frafall i skolen.

I nye Viken skal vi ha et miljøregnskap som alle vedtak skal kobles mot.  Vi må styre mot reduksjon av klimagasser og med dette en trygg framtid for framtidas generasjoner.