51. kandidat

Mona Vaugner

46 år, fra Hvaler

Mona Vaugner

Bli bedre kjent med Mona Vaugner:

Jeg er agronom og bor nord på Kirkøy, Hvaler. Valget 2019 stiller jeg som ordfører for Arbeiderpartiet i Hvaler. 

Jeg er mor til ei jente på 8. Opptatt av gang og sykkelvei, samferdsel.