70. kandidat

Svein Vargan

54 år, fra Ringerike

Svein Vargan

Bli bedre kjent med Svein Vargan:

På den ualminnelig sikre 70.-plassen finner du meg. Født og oppvokst i Bærum, bosatt på Tyristrand i Ringerike. 53 år, fibertekniker av yrke. Har en fortid som medlem i Hovedutvalg for helse og sosiale tjenester i Bærum, men er vel så opptatt av samferdsel og infrastruktur.