32. kandidat

Terje Moland Pedersen

67 år, fra Fredrikstad

Terje Moland Pedersen

Bli bedre kjent med Terje Moland Pedersen:

Opptatt av at vi må ivareta demokratiet og at vi må ha gode og trygge lokalsamfunn.

Jeg er fra Fredrikstad, er nå pensjonist. Har jobbet i politiet, hatt en rekke kommunale verv, ledet flere utvalg og vært statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Hatt en rekke ulike styreverv i selskap og organisasjoner.