86. kandidat

Ulf Torben Redi

43 år, fra Halden

Ulf Torben Redi

Bli bedre kjent med Ulf Torben Redi:

Jeg er barnehagelærer og tok høyskoleutdanning, bachelorgrad, etter 15 år i industrien. Bedriften ble flyttet til Tyskland. Var da aktiv fagforeningsmann, alt fra sekretær og avsluttet som leder.

Var LO leder i Halden en lang periode og har sittet 2 perioder i kommunestyre i Halden, sittet i utvalgene Teknisk og undervisning og oppvekst.

Er på fritiden aktiv jeger og konkurranse skytter innen NFS og Ipsc. Opptatt av aktiv næringspolitikk, utdanning, sosiale forskjeller.