Vikens toppkandidater på besøk i Borg VGS

Lærer: frafall øker med reisevei

Knut Johansen, lærer på Borg VGS, tror ikke karakterbasert inntak er beste løsning for å minske frafall

- Min erfaring som lærer er at frafallet og fraværet er høyere for de som reiser langt. Hvis målet vårt skal være å få flest mulig gjennom skolen, så høres ikke karakterbasert inntak ut som det beste alternativet, sier Johansen. 

Toppkandidatene til Viken Arbeiderparti besøkte Borg Videregående Skole fredag. En av sakene lærerne og elevene engasjerte seg i, var debatten om karakterbasert opptak. 

- Elever som allerede sliter med motivasjonen, vil slite enda mer om de får en lang reisevei, forteller Johansen. Han jobber tett på de nesten 700 elevene som får videregående opplæring på Sarpsborg-skolen.

Også Synne Heimark, en av elevene på Borg, er skeptisk til at karakterene skal bestemme hvor man kommer inn. 

- Hvis det bare er karakterene som skal bestemme hvor man kommer inn, så blir det jo veldig store klasseskiller. For de elevene som ikke kommer inn på den linja de har mest lyst til å gå og i tillegg må reise langt blir det dobbelt urettferdig, forteller hun. 

Tonje Brenna prater med Synne Heimark, Borg VGS

Synne Heimark (t.v.) og Tonje Brenna

Tydelige skillelinjer

Debatten om ordningene for skoleopptak har gått gjennom hele valgkampen. Skillene er tydelige, mener 1.-kandidat for Viken Arbeiderparti, Tonje Brenna. 

- Vi er klare på at alle skal ha garantert plass på sin nærskole. Samtidig skal man kunne søke seg til andre skoler om man selv vil. Det gir ekte valgfrihet. Høyres "frie" skolevalg er kun fritt for de med best karakterer. For alle andre kan det bli påtvungen pendling, sier Brenna. 

Hun peker på at også Utdanningsforbundet Viken har engasjert seg i debatten. I et innlegg i Drammens Tidende forrige uke, skrev fylkeslederen i forbundet at Høyres politikk "bærer preg av ideologi, ikke faktakunnskap". 

- Nærskoleprinsipp kombinert med muligheter for å søke seg bort, er derfor det klart best ut ifra skolens samfunnsmandat med å utjevne sosiale forskjeller, skrev fylkeslederen da.