Arbeiderpartiet er klart største parti i nye Viken

Ap størst i alle fylker - høyresiden faller markant

- Det er veldig gøy å se! Det viser nok at mange er misfornøyd med høyrepolitikken som blir først nasjonalt, og har et ønske om rød og grønn politikk i hele det nye fylket, sier Tonje Brenna, førstekandidat for Viken Arbeiderparti. 

Hun er allikevel forsiktig med å ta noe som helst på forskudd, og legger til:

- Vi ser at mange velgere er usikre på partivalg, og noen sitter på gjerdet. Så vi må fortsette å prate om egen politikk! Hvordan en god skole for alle, bedre reiser, et trygt arbeidsliv, og en grønn, bærekraftig utvikling skal gjøre Viken til et foregangsfylke. 

Målingen tatt opp for LO info, som Viken Arbeiderparti har fått tilgang til, er gjennomført av Opinion i juni med 1800 respondenter. 

På spørsmålet "Dersom det var FYLKESTINGSVALG i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?", svarer hele 30,5% at de vil stemme Arbeiderpartiet. Det er 5 prosentpoeng over Høyre i det nye fylket. 

Hele målingen, og målingen brutt på de tre gamle fylkene, ser man i de interaktive grafene nedenfor. 

Når barometeret brytes på fylke, er Arbeiderpartiet størst i alle fylker. Samtidig går høyresiden kraftig tilbake sammenliknet med 2015:

Viken 2020

1. januar 2020 slås fylkene Østfold, Akershus, og Buskerud, samt Svelvik, Jevnaker, og Lunner Kommune, sammen til Viken.

Mandag 9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Da velges representanter til fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Du kan forhåndsstemme fra lørdag 10. august til og med fredag 6. september.

For å stemme ved begge valg, må du bruke to stemmesedler. Én for kommunevalget, og én for fylkestingsvalget.