Klimabudsjettering kan gjøre Viken ledende innenfor bærekraft og klimakutt

Klimabudsjett og -regnskap forenkler utslippskutt og øker bevissthet rundt vår tids største utfordring

Tonje Brenna ute i fint sommervær

Fylkesrådslederkandidat Tonje Brenna

Viken Arbeiderparti vil ha et klimabudsjett- og regnskap i det nye fylket. På samme måte som vi kan ha oversikt over penger vi bruker og får inn, kan vi ha oversikt over klimautslipp og klimakutt. 

På den måten blir alle mer bevisst på hvordan politikk påvirker miljø. Det er ett skritt mot Arbeiderpartiets ambisjon: et fylke som er ledende innen klimavennlige, bærekraftige løsninger. 

Saken fortsetter under bildet.

Coverfoto, bredt

Klimaproblemene må tas på alvor. Vi har 11 år på å halvere utslippene våre, i følge FNs klimapanel. Det er en ambisiøs målsetting. For å klare dette, mener Arbeiderpartiet at klimahensyn må tas i alt vi gjør. 

Viken Arbeiderparti er klare på at ord må følges opp med handling. Da må vi tenke klima i alle politiske vedtak. 

En måte vi kan gjøre det enklere for politikere å handle bærekraftig, er gjennom klimabudsjett og -regnskap. Da vil hver beslutning som tas måtte svare for hvordan det påvirker miljø. 

En fylkeskommunal bilpark som består utelukkende av elektriske kjøretøy? Bra for miljøet! Dårlig tilrettelegging for kildesortering, og overforbruk av plastikk? Mye skade på miljøet - nei takk! Sammenhengende sykkelstier, og et godt kollektivtilbud over hele fylket? Det vil vi gjøre! 

Arbeiderpartiet skal føre en offensiv politikk for å kutte utslipp. Samtidig må vi alltid se hvordan vi som samfunn kan forbedre oss. Utvikle ny teknologi og øke verdiskapning. Skape nye, grønne arbeidsplasser. Tenke helhet - og handle lokalt, regionalt, og nasjonalt. 

Dette krever vilje og ressurser. Men det er også helt nødvendig for et bærekraftig Viken, der utvikling og utslippskutt går hånd i hånd. På denne måten kan Viken komme fremtiden i møte, med et rødt og grønt samfunn. 

Viken 2020

1. januar 2020 slås fylkene Østfold, Akershus, og Buskerud, samt Svelvik, Jevnaker, og Lunner Kommune, sammen til Viken.

Mandag 9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Da velges representanter til fylkestinget i Viken fylkeskommune.

Du kan forhåndsstemme fra lørdag 10. august til og med fredag 6. september.

For å stemme ved begge valg, må du bruke to stemmesedler. Én for kommunevalget, og én for fylkestingsvalget.