Fra venstre Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Tonje Brenna (Ap), Kristoffer Robin Haug (MDG), Camilla Sørensen Eidsvold (SV)

Politisk plattform 2019-23

Ap, Sp, MDG og SV enige om å styre Viken sammen

Tonje Brennas tale

Pressekonferanse 1. oktober 2019 på Skårer gård i Lørenskog

Kjære alle sammen. Velkommen hit til denne historiske begivenheten:Fremleggelsen av den aller første politiske plattformen for det aller første fylkesrådet i nye Viken fylkeskommune. Valget 9 september ga en tydelig retning for Viken: mer enn 300.000 mennesker stemte på de rødgrønne partiene.

Folk har gitt oss en klar beskjed om å ta det nye fylket i retning av mer fellesskap, mindre forskjeller, desentralisering av tjenestene og innsats mot klimaendringene.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG har funnet sammen i en felles plattform som vil svare på nettopp dette. Vi vil at Viken skal være et godt sted å bo for alle våre 1.2 millioner innbyggere, enten de bor i Hallingdal, Moss, Kolbotn eller Hurdal. Det er utgangspunktet når vi nå sammen har blitt enige om å danne fylkesråd.

Det virker kanskje litt paradoksalt: at de partiene som var mot Viken nå skal styre.

Det er stortingsvalget i 2021 som avgjør om Viken skal bestå som et fylke. Fylkesrådet vil legge legge frem en politisk sak om oppløsning av Viken etter stortingsvalget.
Det betyr ikke at vi går på jobb de neste årene med forbehold. Tvert i mot skal vi gjøre det beste vi kan for folk som bor i vårt område.

At folk har trygghet på jobben er helt avgjørende for at folk skal kunne leve gode liv. Vi skal utvikle en egen Viken-modell for et anstendig arbeidsliv. Vi skal bruke innkjøpsmakta vår til å bidra til et ryddig og anstendig arbeidsliv, der folk har skikkelige arbeidsvilkår, tarifflønn og der folk opplever trygghet. Som politikere kan vi gjøre mye mer enn det vi gjør i dag for å motvirke svart arbeid og utnyttelse av folk.

Over hele verden demonstrerer folk for klimahandling. Vi mange som kunne tenke oss å bidra mer, men som samtidig må få livet til å henge sammen.

Det må være mulig å levere på skole eller i barnehage, og komme seg på jobb i rimelig tid- og reise kollektivt. Derfor er et av de viktigste målene for fylkesrådet å bidra til effektive, sømløse og punktlige kollektivløsninger. Det får utslippene ned og det bidrar til å gjøre hverdagen enklere for folk.

Viken og våre lokalsamfunn kan ikke redde kloden alene. Men vi kan alle bidra litt, og fylkesrådet vil har ambisiøse planer for kutt i klimagasser. Vår virksomhet skal være fossilfri innen 2028, og fram mot 2030 skal klimagassutslippene for vårt område reduseres med minst 80 %. Vi skal ta høyde for skader på natur, matjord og klima i alle avgjørelser vi tar.

Fylkesrådet vil prioritere god utdanning over hele fylket. Mette elever lærer mer. I dag går 4 av 10 elever på videregående sultne gjennom skoledagen. Derfor er gratis skolemat noe som bidrar både til mer læring og bedre helse. Fylkesrådet vil sørge for at elever får et gratis skolemåltid, tett oppfølging på skolen og at prinsippet om at utdanning i Norge skal være gratis overholdes. Vi sier helt tydelig at selv om fylket blir større så skal ikke det bety at ungdommene våre får lenger reisevei til skolen. Vi vil ha på plass et inntakssystem som gjør at elevene har rett til å gå sin nærskole, dersom de ønsker det.

Vi er fire partier som danner fylkesråd. Verdimessig er det mye som forener oss. Men vi har – og kommer til å ha – saker som skiller oss. Og vi har ikke tenkt til å late som noe annet.

En sånn sak er E18 vest for Oslo. For Arbeiderpartiet har det vært avgjørende at vi får på plass en løsning som bidrar til mindre kø, at folk kommer seg på jobb og at bussen kommer frem.I plattformen står det helt tydelig at fylkesrådet står bak Oslopakke 3-avtalen. Det betyr at alle fire partier støtter den lokalt fremforhandlede løsningen for E18, og at vi i det videre vil forhandle med Oslo kommune og staten om en løsning som ivaretar både hensynet til reisetid, byutvikling og miljø.

Partiene i fylkesrådet er også enige om at når det først finnes en lokal enighet om et veiprosjekt, så må regjeringa legge den enigheten til grunn i sitt videre arbeid.

Det er sånn vi gjør det her i landet: lokale politikere og stortinget blir enige om prosjektene og finansieringa. Vi vil bygge videre på Oslopakke 3-avtalen, og tradisjonen tro invitere med opposisjonen til å forhandle videre med de vi skal bli enige med.

Viken er et stort og sammensatt fylke. Et Norge i miniatyr, med fjord og fjell, bygd og by og over en million mennesker. Vi vil gjøre vårt aller beste for at det skal være godt å bo i Viken, uansett hvor du bor.

Vi vil invitere alle partiene i fylkestinget med på den formidable oppgaven det blir å bygge det nye fylket.
Vi vil jobbe for gode løsninger som gjør at folk kommer seg dit de skal, får god utdanning, en jobb å gå til og natur å utfolde seg i. Det er fylkesrådets klare ambisjon, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.