Ny svekking av togtilbudet i regionen

FrP- og Høyreregjeringen konkurranseutsetter strekninger i hele regionen

Regjeringen fremskyndte nylig konkurranseutsettingen av togtilbudet i på Østlandet. Denne gangen er det særlig Østfoldbanen som får smake på Høyres privatiseringspisk. Dermed er man ett skritt nærmere salg av "selve indrefileten, med 80 prosent av all togtrafikk i Norge"

- Regjeringen fortsetter sitt jag etter privatisering, uten hensyn for tilbudet til reisende og vilkårene for de ansatte, sier Tonje Brenna, førstekandidat for Viken Arbeiderparti. 

Tonje Brenna, Viken Arbeideparti

Tonje Brenna er bekymret for togtilbudet i regionen

Tonje er svært kritisk mot regjeringens prioriteringer. 

- Regjeringen velger igjen å bruke tid, penger og ressurser på å legge togtilbudet ut på anbud. Men er det egentlig dette vi trenger? Jeg tror ikke det, sier Tonje.

I stedet for kostbare navnebytter, unødvendige oppdelinger av virksomheten, og politikk som setter privat profitt foran tilbud, foreslår Tonje fire enkle løsninger. Målet er at flere skal reise kollektivt: 

- 1. Presise og forutsigbare avganger. Toget må gå når rutetabellen sier det skal gå og korrespondere der det skal korrespondere.

- 2. Signalanlegget og annen infrastruktur som gjør at punkt  1 ikke oppfylles, må oppgraderes og vedlikeholdes.

- 3. Vi må ha nok ansatte (i hele, faste stillinger!) og togmateriell.

- 4. Vi må ha et billettsystem som er sømløst og enkelt for de reisende.

Vy

Regjeringen svekker togtilbudet med konkurranseutsetting, mener Tonje Brenna (Ap)

For Viken Arbeiderparti er et godt kollektivtilbud i hele regionen en kjernesak. Tonje tror derimot at disse fire punktene er langt ned på regjeringens liste. 

- Er dette regjeringas fokus? Nei. Blir disse områdene enklere å sørge for når ansvar pulveriseres og selskapene som har ansvar for togtilbudet stykkes opp og legges ut på anbud? Nei. 

Oppfordringen er klar: 

- Burde du stemme Arbeiderpartiet om hvis du er opptatt av et kollektivsystem som fungerer og får deg til og fra jobb kjapt og effektivt? Ja!

Utover de som allerede er solgt til utlandet, skal disse linjene nå konkurranseutsettes:

De konkurranseutsatte linjene er samlet i to pakker som skal ut på anbud

Pakke én: L1 Spikkestad-Oslo-Lillestrøm, L2 Ski-Oslo-Skøyen, L21 Moss-Oslo-Stabekk, L22 Mysen-Oslo S-Skøyen, L3 Jaren-Oslo S (Gjøvikbanen), R20 Halden-Oslo og R30 Gjøvik-Oslo S.

Pakke to: L12 Kongsberg-Oslo S-Eidsvoll, L13 Drammen-Oslo S-Dal, L14 Asker-Oslo S-Kongsvinger, L52 Porsgrunn-Skien-Notodden, R10 Drammen-Oslo S-Lillehammer, og R11 Skien-Oslo S-Eidsvoll. 

Interessert i mer om Aps politikk om tog og kollektivtilbud? Se Tonjes innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte 2019, her: 

Viken 2020

1. januar 2020 slås fylkene Østfold, Akershus, og Buskerud, samt Svelvik, Jevnaker, og Lunner Kommune, sammen til Viken.

Mandag 9. september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Da velges representanter til fylkestinget i Viken fylkeskommune. 

For å stemme ved begge valg, må du bruke to stemmesedler. Én for kommunevalget, og én for fylkestingsvalget.