Tilbud om gratis PC på videregående

Videregående skole skal være gratis for alle!

  • Tilbud om gratis PC på skolen
  • Yrkesfagelever skal ikke ha høyere utgifter til bøker og utstyr enn det utstyrsstipendet dekker
  • Sunn, gratis skolemat hver dag

Den norske fellesskolen skal være for alle. Derfor er gratisprinsippet viktig.

Utstyret elevene trenger kan være alt fra en PC, til skrivesaker, til skiftnøkkel eller programvare. Dette skal aldri koste mer enn stipendet dekker. 

Arbeiderpartiet vil sikre dette gjennom å etablere rutiner som sikrer at fagnettverkene har samarbeidsløsninger og samordnede innkjøpsordninger, og kan få konkurransedyktige priser på utstyret elevene i våre videregående skoler trenger.