Kjersti Stenseng, Tonje Brenna, og Ingar Storholt på Kongsberg Teknologipark

Viken skal bli Norges beste fylke for lærlinger

Tett samarbeid med bedriftene gir bedre læring og mindre frafall

- Vi kan ikke lenger utdanne folk til arbeidsledighet. Derfor vil vi innføre en bransjevis læreplassgaranti for alle kvalifiserte søkere, i samarbeid med arbeidslivets parter.

Det sier Tonje Brenna, 1.-kandidat i Viken Arbeiderparti. Onsdag var hun og partisekretær Kjersti Stenseng på besøk på Kongsberg Teknologipark. Her får yrkesfagelever opplæring i bedrift, i samarbeid med skolene, bedriftene, fylkeskommunen og partene i arbeidslivet. 

Erfaringene er veldig gode. 

- Vi hører at eksamenskarakterer har gått opp, motivasjon har gått opp, fravær har gått ned, og samtlige elever som er med har fått læreplass. Dette må vi videreføre og styrke inn i Viken, sier Brenna. 

Programmet innebærer at elever på Vg2 industriteknologi har flyttet inn i lokalene til K-tech, i stedet for klasserommet. Fylkeskommunen bidrar samtidig aktivt, og investerer blant annet i maskiner.

- En av de viktige ansvarsområdene til fylkeskommunen er yrkesfaglig kompetanse og læreplasser. Buskerud er best i landet på å skaffe læreplasser, og Akershus og Østfold har veldig mye å lære av arbeidet som er gjort, stadfester Brenna. 

Stenseng pekte samtidig på viktigheten av lokal kompetanse og arbeid i nasjonale utviklingsprosesser.

- Norge er i utvikling, og må rustes for en fremtid med industri, næringsliv og produksjon over hele landet. Det arbeidet må gjøres både lokalt, regionalt, og nasjonalt. Her i Kongsberg er det en enorm kompetanse. At den kompetansen benyttes til å lære opp fremtidens arbeidskraft er nødvendig, og et veldig godt eksempel til etterfølgelse. 

Det gode samarbeidet mellom Buskerud fylkeskommune og næringslivet på Kongsberg  går nå inn i fase 2, og dobler antall elever med opplæring i bedrift. Viken Arbeiderparti vil bygge videre på dette. 

- Buskerud Arbeiderparti har kjempet frem modellen i fylkespolitikken, og bevilget de nødvendige midlene for at dette blir en suksess. Det skal vi forsette med, sier Brenna.