Høre til i Viken

Gode og åpne lokalsamfunn hvor alle føler seg velkommen skaper sterkere fellesskap.

  • Bidra til å raskt kartlegge kompetanse hos nyankomne innvandrere med mål om å komme ut i arbeid.
  • Bidra med kartlegging av kompetansebehov og mulige utdanningsløp for nyankomne med behov for utdanning eller formalisering av kompetanse.
  • Etablere et eget innvandrerråd etter modell fra Buskerud fylkeskommune.
Barnehagebarn tegner

Arbeiderpartiet mener gode og åpne lokalsamfunn hvor alle føler seg velkommen, er viktig. Derfor vil vi at lokalsamfunn, frivilligheten, næringslivet og det offentlige skal gå sammen for å sørge for godt og vellykket integreringsarbeid.

Flere mennesker enn tidligere flykter av ulike grunner, og Arbeiderpartiet mener fremtidens inkluderingspolitikk krever at vi viser solidaritet med hverandre, uavhengig av bakgrunn, religion og etnisitet. I Viken skal det være plass til alle. Vi skal stille krav og vi skal stille opp. Vi skal ha et åpent, tolerant, flerkulturelt og inkluderende samfunn. Samtidig som mennesker skal inkluderes i samfunnet vårt, skal fellesskapet stå parat med de verktøyene som behøves for å bli en del av fellesskapet. Arbeiderpartiet skal føre en inkluderingspolitikk som sørger for at de som får opphold og skal bli, kommer i gang med livene sine og blir bidragsytere.

Nøkkelen til god inkludering er språk og arbeid. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å forbedre norskopplæringen ved å øke antall norsktimer og gjøre det mer praksisrettet ved å samarbeide tettere med næringslivet i Viken. Samtidig er det mange som kommer til Viken som sitter på kunnskap og evner vi trenger i vårt lokalsamfunn. Kartlegging av kompetanse og kunnskap må skje raskt, slik at man raskt kan komme i gang med videreutdanning eller få godkjent utdanning. På den måten blir alle bidragsytere i samfunnet vårt.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Høre til i Viken?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker