Viken i verden

Vi skal bringe Vikens nærings- og kulturliv ut i verden og verden inn til Viken.

  • Gode rådgivningstjenester for næringslivet i arbeidet med å nå et internasjonalt marked.
  • Inkludere hele Viken i interreg-prosjekter.
  • Veiledning til å få støtteordninger for kunst og kultur.
  • Jobbe for å få internasjonale idrettsarrangementer til Viken.
  • Videreutvikle det gode grensesamarbeidet.
Innsiden av et bygg dekorert med lyskunst. Foto: Øivind Haug

Fylkeskommunens internasjonale arbeid skal ta sikte på å bringe Vikens nærings- og kulturliv ut i verden og verden inn til Viken.

Deltakelse og arbeid i internasjonale organisasjoner skal gi Viken nær kontakt med regioner flere steder i Europa. Det fylkeskommunale internasjonale arbeidet skal foregå i tett samarbeid med næringslivet i Viken. Vi skal ta sikte på å tilby næringslivet, organisasjoner og kommuner assistanse og støtte innen nettverksbygging, partnersøk, søknadsveiledning, prosjektrådgivning og kontakt med EUs miljøer i Brüssel. Arbeiderpartiet vil også bringe hele Viken inn i EU-prosjektet String. Interreg-prosjekter som omfatter hele Viken og våre snart 1,3 millioner innbyggere vil være viktig for å styrke Vikens konkurransekraft.

Kunst og kultur fra Viken kan få et større internasjonalt publikum. Vi vil legge til rette for bruk av internasjonale støtteordninger gjennom hjelp til prosjektsøknader og gjennomføring. Viken har flere internasjonale idrettsarenaer og vi vil bidra til at utøvere fra hele verden kommer til Viken, og at utøvere fra Viken kan komme ut i verden.

Er du enig med Viken Arbeiderparti om Viken i verden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker